Politica de confidențialitate

Prezentul document face parte din documentul Termeni si Conditii al acestui website.

Prezenta Politică de confidențialitate descrie si explică modul în care colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal în momentul vizitei dvs. pe website-ul zorzonela.com

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament important și ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces. Vom prelucra datele cu caracter personal în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs cu caracter personal sau modificări ale cerințelor legale în vigoare. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificati periodic continutul acestei Politici de Confidențialitate.

Prezentul document face parte din Termenii și Condițiile pe care le puteți citi integral accesând pagina de Termeni si Conditii

CINE SUNTEM

Zorzonela.com este proprietatea SC Oaia Verde Calatoare SRL, persoană juridică înregistrată la Registrul Comerțului București, sub numărul nr. J40/9227/15.07.2019, având CUI 41394786 și Cod de Înregistrarea Fiscală RO41543586, înregistrată în București, sector 3.

În cadrul prezentului document privind Politica de confidențialitate, ne vom referi la SC Oaia Verde Călătoare SRL folosind următoarele exprimări: „Zorzonela”, “noi”, “site-ul”.

CE ÎNSEAMNA DATE CU CARACTER PERSONAL

Date personale („Date cu caracter personal”) înseamnă orice informații privind o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea).

CE TIP DE DATE COLECTĂM ȘI ÎN CE SCOP

Folosim datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs în scopul efectuării comenzilor, folosirii de către dvs. a serviciului clienți sau de a vă transmite informații comerciale și materiale în scop de marketing (pentru acestea din urmă, doar cu acceptul dvs expres).

Din punct de vedere legal, colectarea unor date cu caracter personal pentru emiterea unei facturi fiscale este obligatorie prin Codul Fiscal, în cazul refuzului dvs de a ne furniza aceste date necesare îndeplinirii Comenzii, aceasta nu va putea fi îndeplinită.

Pentru administrarea și finalizarea comenzilor dvs, pentru îndeplinirea tuturor demersurilor necesare în acest scop, pentru comunicarea cu dvs în scopul rezolvării solicitărilor dvs sau a retururilor de produse și ramburarea contravalorii produselor, pentru asigurarea serviciului de transport, vă putem cere să ne furnizați următoarele tipuri de date:

 • nume și prenume,
 • adresa de e-mail,
 • numărul de telefon,
 • orașul și adresa de domiciliu,
 • nume de utilizator (pentru creare și accesare cont pe www.zorzonela.com)
 • detalii legate de facturare și plată (în funcție de tipul de plată pe care o alegeți).

În scopul comunicării de materiale în scop de marketing, putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal, cu acordul dvs:

 • nume și prenume,
 • adresa de e-mail,

În cazul în care vă înscrieți pentru a primi newsletter-ul de marketing prin e-mail, privind produsele și serviciile noastre, aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment folosind link-ul corespunzător care este inclus în fiecare newsletter pe care vi-l trimitem.

Datele preluate pentru serviciul de Notificare stoc sunt utilizate exclusiv în scopul notificărilor legate de revenirea în stoc a produsului la care vă înscrieți. Doar adresa de e-mail pe care se va trimite notificarea este necesară și nu sunt cerute alte informații. Aceasta este ștearsă din baza de date imediat ce e-mailul de notificare a fost trimis și NU este folosită sau păstrată în alte scopuri.

De asemenea, în momentul accesării și navigării pe site, putem stoca și colecta în cookies-uri și tehnologii similare o serie de informații despre dispozitivul dvs, tipul de browser, adresă IP, geo-localizarea generală a dispozitivului, etc .

Pentru informații complete în legătură cu cookie-urile vă rugăm să accesați pagina Politica de cookie.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS

Ne angajăm să utilizăm datele personale colectate numai pentru scopul în care au fost colectate și păstrăm datele dvs numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, luând în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele legale de arhivare aplicabile.

Pentru comenzile efectuate, datele dvs personale care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile vor fi păstrate 10 ani conform legii în vigoare și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs solicitării dvs, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun (precum datele financiar contabile menționate mai sus).

În cazul datelor înregistrate pe website în situațiile de mai jos, le păstrăm pe perioadele de timp indicate:

 • date preluate pentru comenzi încheiate – 6 luni
 • date preluate pentru comenzi în așteptare sau eșuate – 1 săptămână
 • date preluate pentru comenzi anulate – 0 zile (șterse la momentul anulării comenzii)
 • date înregistrate pentru conturile de utilizator – 1 an de la ultima activitate înregistrată

SERVICII OFERITE DE TERTI

NU dezvăluim datele cu caracter personal către terțe părți, pentru a fi utilizate în scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor și contractelor (serviciu de curierat de exemplu).

În acest sens este posibil sa dezvăluim informațiile dvs către parteneri terți deoarece anumite funcționalități și servicii ale site-ului sunt posibile doar prin folosirea unor furnizori de servicii. Ca să putem realiza procesul procesării unei comenzi online dar și ca să putem oferi unele facilități în operarea anumitor funcționalități de pe site este necesar să lucrăm cu o serie de parteneri, precum:

 • companii de curierat și transport (Bookurier, AllPacka)
 • furnizorii de servicii de plată/bancare, procesatoare plăți online (mobilepay)
 • furnizorii de servicii pentru emitere de facturi (Smartbill)
 • furnizori de servicii de e-mail (MailPoet, WP Forms SMTP)
 • furnizori de servicii de găzduire a site-ului și platforme de e-commerce (Hostinger.ro, WordPress.com, WooCommerce)
 • furnizori de servicii de analiză web și publicitate (Google Analytics, Facebook Inc.)

Unii dintre acești terți pot plasa cookie-uri prin intermediul site-ului nostru, de exemplu pentru procesarea plaților online. Pentru detalii privind acestea vă rugăm să accesați pagina Politica de cookie. La accesarea site-ului sunteți rugat să vă confirmați acordul în privința folosirii modulelor de Cookie.

Toți furnizorii și partenerii cărora le putem comunica datele dumneavoastră sunt obligați la rândul lor să păstreze datele în siguranţă şi să le folosească doar pentru pentru a presta activitatea sau serviciul pentru care au fost împuterniciți / contractați.

Pentru informații suplimentare privind politicile de confidențialitate și modul în care partenerii noștri contractuali își îndeplinesc obligațiunile legale în ceea ce privește Reglementarea datelor cu caracter pesonal, vă rugăm să accesați paginile acestora, precum:

DREPTURILE DVS CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare, aveți o serie de drepturi:

Dreptul de accesare a datelor. Dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele acestea.

Dreptul la rectificarea și completarea datelor. Puteți oricând să solicitați corectarea sau completarea datelor pe care le deţinem despre dvs, ținând cont de scopul în care ele sunt procesate.

Dreptul la ștergerea datelor (sau “dreptul de a fi uitat”). Puteți să ne solicitați să ștergem datele dvs cu caracter personal în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Anumite date vor fi șterse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite (pentru că avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri), sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră (spre exemplu finalizarea unei comenzii).

Dreptul la restricționarea procesării.  Aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dvs personale în anumite situații. Acolo unde procesarea a fost restricționată, putem continua stocarea datele dvs. personale. Astfel le vom putea procesa numai când: avem consimțământul dvs.; sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; din considerente care vizează interesul public.

Dreptul la portabilitatea datelor. Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat sau să transferăm aceste date direct unui alt operator, daca acest lucru este posibil automat din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție. Dreptul la opoziție se aplică doar în anumite circumstanțe. Depinde de temeiul legal și de scopurile prelucrării. Vă puteți opune prelucrării datelor dvs în cazul în care prelucrarea se realizează în baza unora din temeiurile legale prevăzute în articolul 6(1e, 1f) din Regulamentul (UE) GDPR. Dacă vă exercitați dreptul de opoziție vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, aveți dreptul absolut de a va opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la retragerea consimțământului. Puteți retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, cu efect pe viitor. Retragerea consimțământului acordat de către dvs. nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de reglementare sau de a face o sesizare unei asemenea autorități. Pentru aceasta, vă puteți adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  www.dataprotection.ro/

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile legale care vă revin în legătură cu datele dvs cu caracter personal pe care le prelucrăm, vă rugam sa ne contactați la adresa de e-mail: contact@zorzonela.com  sau printr-o cerere scrisă, datată și semnată de persoana vizată, la adresa sediului social al companiei.

Zorzonela se angajeaza să ofere toate informațiile necesare și să colaboreze în totalitate cu dvs în vederea rezolvării amiabile și rapide a orcăror posibile probleme sau neînțelegeri.  În acest sens, în cazul în care doriți să vă adresați Autorității de supraveghere , fără a vă îngrădi dreptului de a face apel la această instanță, în vederea soluționării cât mai simplu și rapid a unei posibile probleme, vă rugăm să ne contactați înainte de contactarea altor instanțe.

CONTACT

De asemenea, pentru orice solicitare, întrebări sau reclamații, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@zorzonela.com

Ne angajăm să răspundem la orice solicitări valide  în termen de cel mult 30 de zile calendaristice.

Informații utile:

Site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: www.anpc.gov.ro

Platforma pentru soluționarea litigiilor online: ec.europa.eu/consumers

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro

Drepturile terțelor părți nu putem să respectăm o cerere în cazul în care aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.